МОС Консулт ООД е основана през 2007 година, като доставчик и имплементатор на софтуерни продукти за мебелната индустрия. Компанията ни претърпя множество трансформации с оглед професионално развитие. През годините изградихме иновативни методи за обучение и преквалификация на кадри, като:

- Автоматизирана система за въвеждане на кадри, която запознава всеки нов служител с основни принципи на работа, структура на фирмата, структура на данните, които се използват и др.
- Специализирани обучения на всеки служител, които формират неговите технически познания по ежедневните работни процеси
- Професионална академия за обучения на наши кадри, кадри на клиенти и партньори, както и стажанти и студенти
- Непрекъснато развитие на отдел човешки ресурси и множество инициативи насочени в подобрение на работната среда, подход към служители и колеги и цялостна визия на компанията.

Колективът ни се умножава всяка година, с оглед развитието ни на международни пазари, като:
- Азия
- Северна Америка
- Близкия Изток
- Западна Европа
Стремежът ни към професионализъм във всяко отношение изисква и подходящото владеене на чужди езици, тъй като непрекъснато дискутираме проектите със своите клиенти и партньори под различна форма – аудио или видео конферентни разговори, посещения в нашия офис или посещения на място.
В тази връзка изградихме и курс по обучение на английски език с чуждестранен преподавател, чиято цел е предразполагането на служителите ни за разговори с партньори и клиенти.
Развитието на нашите служители е неизменен компонент от цялостното развитие на компанията, което се цени от нас и непрекъснато се развива. Непрестанно търсим нови колеги, които споделят нашата визия и знаем, че в следващите години ще продължим да умножаваме капацитетът на компанията всяка година.