Финансов и счетоводен отдел

Нашите финансисти и счетоводители, работят с разнообразни софтуерни и счетоводни продукти създадени и поддържани за нуждите на фирмата.

Работата в отдела е с подчертан интерес към финансово – счетоводната дейност. В този отдел колегите развиват не само себе си в професионален и личностен план. Тук те намират правилните решения в среда на екипност, откритост и толерантност.
Използват се множество аналитични и отчетни платформи, които дават детайлна визия на управителите. Не си мислете, че новите технологии нямат място в този отдел, огромното и разнообразно количество финансова информация също заслужава вниманието на технологиите.

Позиции