Визуализация и рендиране

Тук сбъдваме мечтите на своите клиенти, тъй като конструирането и прототипите на мебелите не са достатъчни.

В пълна интеграция с множество специализирани платформи, специалистите ни по визуализация и рендиране представят статични изображения, анимирани монтажни схеми, видео презентации на клиенти, както и много други техники и похвати за презентация. Важна насока за нас е винаги да сме първи технологично в световен мащаб, като за нас навлизането в сферата на Виртуалната Реалност беше правилното решение в тази насока. Посредством бързо развиващите се технологии, клиентите ни вече могат да изживеят усещането в своите проекти.

Позиции