XML програмиране

Отделът от програмисти развива продуктови каталози в XML формати, обслужващи imos CAD CAM системите.

Друга задача на отдела е програмиране на интерфейси за комуникация между софтуерните продукти. Екипът обогатява съществуващите каталози, както и обновява данни на системи на отдалечени и локални сървъри.

Позиции