Търговски отдел

В този отдел се определя стратегията в областта на маркетинга и посоката по отношение на пазарите на които фирмата работи с продукти и услуги, които предлага.

Екипа развива актуалната информация за състоянието на пазарите и изискванията на клиентите, за състоянието на продуктите и услугите спрямо новите тенденции и конкуренти.
Посещенията на отдела са съсредоточени в Гърция, Турция, Румъния, Балкански полуостров с цел презентации и продажба на софтуерните продукти и услуги, консултации на клиенти, създаване на връзка с клиенти, доставчици и други партньори, посещения и участия на специализирани изложения.

Позиции