Софтуерни обучения

Този отдел помага на новите служители да се запознаят със спецификите на работа. Трейнърите съдействат на ново постъпилите да се интегрират успешно в екипа и работната среда.

Те насърчават и подкрепят старта на всеки един, който се присъдени към нашето семейство. Друга тяхна отговорност, освен обученията на служители е и професионални обучения насочени към начинаещи потребители и клиенти за работа със софтуерните продукти предлагани от фирмата. Това налага и пътувания и визити на място, за да разберат по – добре нуждите на клиентите ни.

Позиции