Разработка база данни

Това е отдела, който подпомага нашите клиенти в разработката на техните продуктови каталози.

Тук са хората, които от купчина информация създават бази данни с нужните материали, обков, детайли, прототипи на артикули и оформят конструктивната част, която автоматизира процесите по поръчка и производство на изделията.Поради динамиката на работата и огромната база от информация, отделът е разделен на екипи, като всеки екип има проектен координатор, комуникиращ пряко с клиента. Освен усилията и упоритостта, успеха на екипната работа се случва благодарение на факта, че екипът е повече от колеги. Проектирането и конструирането на мебели безспорно е предизвикателство, което изисква постоянни обучения и преквалификация. В тази връзка МОС Консулт изгради специализирана Академия за обучение на нашите кадри. Непрекъснато повишаваме ефективността на служителите си, както и техните познания в насока конструиране и производство на мебели, машинен парк, използвани обкови и материали и разбира се софтуерни продукти, които ежедневно да облекчават вашата работа. Освен усилията и упоритостта, успеха на екипната работа се случва благодарение на факта, че екипа е повече от колеги.