Гореща линия и поддръжка

Дори и при перфектно настроен софтуер, проблеми винаги възникват било от човешка грешка или компютърна неизправност.

В тези ситуации се намесват специалистите от отдела Гореща линия и Поддръжка, които дистанционно прилагат незабавна помощ директно до екрана на клиенти, работещи със софтуерните продукти предлагани от фирмата. Мислейки за качеството на услугата, както и за ефективността на нашите служители, сме имплементирали множество системи, които да ви помагат за бързото намиране на информация, помощ от бази данни с информация, прехвърляне на задача на колега, следене за отворените проблеми при клиенти и много други. Специалистите ни разполагат с модерен хардуер и софтуерни продукти, които облекчават тяхната работа, те могат да говорят с клиентите ни онлайн, по телефони, мобилни телефони и др., като за целта се използва единна система. Всички служители в отдела имат достъп до централизирана информационна база, която ви дава пълна информация за клиента с когото разговаряте.