Янита

От половин година съм част от екипа на МОС Консулт. Усещането за работа в офиса е приятелско. Всеки е насреща, ако имаш нужда от помощ или ведро настроение. Атмосфера в офиса е незаменима. Работата е изключително динамична, защото те поставя пред интересни и различни предизвикателства. Думата ‘‘скука‘‘ е непозната в този офис, защото всеки следващ проект, с което се захванем е различен от предходния. Тук всеки служител има възможност да се развива с редовни обучения, които се провеждат от организацията. Работи се с клиенти от различни националисти, което ни дава шанс да се запознаем с чужди култури и работни навици.