Дончо

Здравейте, името ми е Дончо Папазов и заемам длъжността „Поддръжка на клиенти“ във фирма МОС Консулт ООД.
Фирмата е създадена от едно семейство, търсещо иновацията и новите предизвикателства в сферата на мебелните технологии. Тя предлага поддръжка, услуги и софтуерни решения за ця-лата мебелна индустрия.
Начина по който беше проведен цялостния процес по селектирането ми като кадър беше истин-ско премеждие за мен, но приятелското отношение, с което ме посрещна целият екип на МОС Консулт, ме накара да се чувствам уверен и спокоен в начинанието, което поех.
Позицията, която заемам в момента е доста отговорна и изпълнена с очаквания от страна на кли-ентите. Всеки един момент от работния ден е преживяване, изпълнено с емоции и доста усиле-на работа.
За мое щастие екипът, с който работя е съставен от уникални личности. Те биват поставени на стрес и напрежение, точно колкото и аз, но винаги намираме време и начин, по който да си по-могнем.
Гъвкавото работно време ми позволява да обърна внимание и на личния си живот, да изградя приятелски връзки с хората , с които работя и да съм винаги близо до семейството си.