Димитър

Аз съм част от екипа на МОС Консулт в продължение на три години. Сферата на работа беше нова за мен, но с отличното ниво на обучение и помощ от колектива бързо навлязох в работния процес. Тук работата е динамична и предоставя възможност за решаване на различни инженерни задачи в областта на мебелния дизайн и промишленост. Достъпът до различни софтуерни продукти е бонус към познанията, които се натрупват през времето. Освен това фирмата предоставя обучения и курсове по чужд език, което помага при работата с чуждестранни клиенти. Колектива е от млади и интелигентни хора, които си помагат, когато е необходимо. Същото се отнася и до отделите във фирмата, които работят в синхрон, за да се гарантира качественото изпълнение на проектите. Офисът се намира близо до града и разполага със собствен паркинг.