Служител софтуерна поддръжка – софтуери машинен парк в производство  apply now

Твоето ежедневие ще включва:

- Работата се изразява в софтуерна поддръжка на клиентите, закупили нашите софтуерни продукти и използвайки ги за връзка към производство, машини или софтуер на самите машини. Поддръжката се извършва дистанционно и по телефон, не е необходимо отстраняване на проблеми на място.;
- Помага се на клиентите на МОС Консулт при възникнал проблем с даден софтуерен продукт;
- Документира и описва проблема в наша ticket система;
- Отстранява проблеми, бъгове или помага при затруднение, използвайки софтуерни продукти като Team Viewer, Skype, Skype for Business, VoIP;
- При необходимост извършва мониторинг на системата на клиента, както и оптимизация на инсталацията с оглед по - добро функциониране;

Нашият успешен кандидат има:

- Държим на познания в програмирането;
- Придобито или в процес на придобиване на висше образование с образователно – квалификационна степен ‘‘ Бакалавър ‘‘ или ‘‘ Магистър ‘‘ в областта на Компютърните системи и технологии, Автоматизация на производството и друго релевантно инженерно образование;
- Компютърна грамотност и умения по най – новите версии на Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft Windows, Microsoft Skype for Business, Microsoft SharePoint, Notepad++ и др.; В случай, че лицето не е достатъчно квалифициран за работа с изброените софтуерни продукти, ще му се предостави документация да се запознае в рамките на тестовия период за работа;
- Задължително добро ниво на английски език. Оценяваме позитивно кандидати владеещи английски и немски език;

Разпознаваш ли себе си в това предложение? Очакваме актуална автобиография (на български или английски език), а в замяна предлагаме:

- Собствено работно място;
- Напълно лицензиран и винаги обновяван софтуер;
- Ментор, който следи за професионалното развитие и който отговаря за допълнителна квалификация и преквалификация;
- Обучаваме свои кадри и не търсим специалисти в нашия бранш;
- Петдневна работна седмица, осем часов работен ден;