CAD/CAM специалист - конструиране на мебели, разработване бази данни  apply now

Твоето ежедневие ще включва:

- Работа със софтуерни продукти за конструиране и производство на мебели по задание на наши клиенти( imos CAD CAM);
- Разработва 3D модели в CAD CAM по предварително задание на клиенти на МОС Консулт:
- Проектира и конструира мебели, проекти за интериорен дизайн и обзавеждане.

Нашият успешен кандидат има:

- Държим задължително на отлично ниво на английски език. Оценяваме позитивно кандидати владеещи английски и немски език;
- Да притежава отлична писмена грамотност по български език;
- Придобито или в процес на придобиване на висше образование с образователно – квалификационна степен ‘‘ Бакалавър ‘‘ или ‘‘ Магистър ‘‘ в областта на Компютърните системи и технологии, Автоматизация на производството, Инженерен дизайн и друго релевантно инженерно образование;
- Компютърна грамотност и умения по най – новите версии на Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft Windows, Microsoft Skype for Business, Microsoft SharePoint, Notepad++ и др. В случай, че лицето не е достатъчно квалифицирано за работа с изброените софтуерни продукти, ще му се предостави документация да се запознае в рамките на тестовия период за работа;
- Препоръчително - познания Autodesk Inventor, Rhino;
- Работим с множество клиенти в чужбина. Държим на познанията и квалификацията на служителите си.

Разпознаваш ли себе си в това предложение? Очакваме актуална автобиография (на български или английски език), а в замяна предлагаме:

- Собствено работно място;
- Напълно лицензиран и винаги обновяван софтуер;
- Ментор, който следи за професионалното развитие и който отговаря за допълнителна квалификация и преквалификация;
- Обучаваме своите кадри и не разчитаме на опит с imos CAD CAM, Homag eSolution или Holzma продукти;
- Позиция в постоянно и динамично развиваща се с ясни цели компания, която цени и инвестира в развитието на персонала си;
- Петдневна работна седмица, осем часов работен ден;
- Справедливо предложение на заплащане, което мотивира и стимулира нашите служители.